www.industry-vietnam.com
NORD Drivesystems

Các tính năng kỹ thuật tối ưu mới với bộ khớp nối động cơ

Giới hạn tốc độ cao hơn, tuổi thọ vòng bi dài hơn và tính linh hoạt tối đa trong thiết kế truyền động: Bộ khớp nối động cơ mới của NORD cung cấp cho người dùng nhiều lợi thế cho thương mại và dịch vụ.

Các tính năng kỹ thuật tối ưu mới với bộ khớp nối động cơ
Hình ảnh NORD-NEMA-Motoradapter: Bộ điều hợp động cơ NEMA mới của NORD cung cấp cho người dùng nhiều lợi thế thương mại và hậu cần.
Nguồn: NORD DRIVESYSTEMS


Một loạt bộ khớp nối động cơ được tối ưu hóa không chỉ thuyết phục với tính mô-đun tăng lên của nó mà cho phép các nhà thiết kế tự do hơn trong việc thiết kế chuỗi truyền động. Một lợi thế nữa là tốc độ đầu vào và tuổi thọ vòng bi tăng lên đáng kể.

Ngoài ra, các bộ khớp nối động cơ mới có tính năng giảm đáng kể việc sinh nhiệt và giảm thiểu sự đa dạng của các bộ phận. Một khớp nối tự an toàn và một nắp kiểm tra có tiêu chuẩn, các thành phần như chống xoay ngược hoặc cảm biến có thể dễ dàng được trang bị thêm.

  Ask For More Information…

LinkedIn
Pinterest

Join the 155,000+ IMP followers