www.industry-vietnam.com
NORD Drivesystems

Sản phẩm mới: Dịch vụ với APP

NORD DRIVESYSTEMS di động: Với APP NORDCON và thanh Bluetooth "NORDAC ACCESS BT" tương ứng, chuyên gia truyền động đã tạo ra một giải pháp dịch vụ và vận hành di động cho tất cả các truyền động NORD.

Sản phẩm mới: Dịch vụ với APP
Ứng dụng NORDCON APP và NORDAC ACCESS BT - một giải pháp dịch vụ và vận hành di động cho tất cả các truyền động NORD

Trong thời đại di động, khách hàng ngày càng mong đợi các giải pháp di động để xử lý hiệu quả công nghệ truyền động được cài đặt trực tiếp trên trang web. NORD DRIVESYSTEMS đã phục vụ cho yêu cầu này và đã phát triển một ứng dụng để chẩn đoán, phân tích, giám sát và tham số hóa các hệ thống truyền động NORD. Ứng dụng NORDCON mới cùng với thanh Bluetooth NORDAC ACCESS BT cung cấp giải pháp vận hành và dịch vụ di động và cung cấp cho người dùng các tùy chọn mới để kiểm soát và tối ưu hóa các truyền động NORD của họ. Điều này tăng tốc độ chạy thử, đơn giản hóa việc bảo trì và cho phép các lỗi được khắc phục nhanh hơn. Với điều này, thời gian xuống và chi phí có thể được giảm.

Giá trị gia tăng cho công việc hàng ngày

Hình ảnh dựa trên bảng điều khiển rất hữu ích để theo dõi truyền động và chẩn đoán lỗi. Với chức năng trợ giúp và truy cập nhanh vào các tham số, việc tham số hóa các đơn vị truyền động rất đơn giản và dễ dàng. Ngoài ra, ứng dụng còn có các tính năng thiết thực hơn như chức năng sao lưu và phục hồi để xử lý đơn giản các tham số truyền động, cũng như chức năng dao động cấu hình riêng lẻ để phân tích truyền động. Hướng dẫn bằng video và khả năng tiếp xúc trực tiếp với Hỗ trợ NORD cũng hỗ trợ người dùng trong công việc.

Một giải pháp cho việc sử dụng điện thoại di động

NORDAC ACCESS BT hoạt động như một cầu nối giữa hệ thống truyền động và ứng dụng. Thanh được kết nối với phần mềm qua Bluetooth và được sử dụng trực tiếp trên biến tần. Do đó, người dùng có quyền truy cập thực tế vào dữ liệu truyền động và vẫn có toàn quyền kiểm soát quyền truy cập. NORDAC ACCESS BT cũng có thể được sử dụng mà không có ứng dụng, ví dụ để lưu dữ liệu tham số. Nếu biến tần bị hỏng hoặc truyền động phải được thay thế, các thông số ban đầu có thể dễ dàng được tải lên từ thanh. Chuyển tham số giữa một truyền động và PC cũng có thể.

Ứng dụng NORDCON APP và NORDAC ACCESS BT có sẵn cho tất cả các thiết bị điện tử truyền động NORD và do đó có thể được sử dụng với các bộ biến tần tần số phi tập trung cũng như các giải pháp tủ điều khiển và với các mô-đun tùy chọn. Ứng dụng có sẵn cho các hệ điều hành iOS và Android trong App Store hoặc trong Google Play.

Sản phẩm mới: Dịch vụ với APP

Sử dụng độc lập thanh Bluetooth NORDAC ACCESS BT cho các thông số vận hành

  Ask For More Information…

LinkedIn
Pinterest

Join the 15,000+ IMP followers