www.industry-vietnam.com
HMS Industrial Networks AB

HMS Networks releases the world’s first industrial 5G router and starterkit

HMS Networks now releases the first commercially available industrial 5G router optimized for industrial private networks. The Wireless Router 5G supports Ericsson Industry Connect 5G networks and allows users to get started with 5G in their own location. HMS also offers a ready-made starterkit for test and evaluation of typical industrial use cases.

HMS Networks phát hành bộ định tuyến và bộ khởi động 5G công nghiệp đầu tiên trên thế giới

HMS Networks hiện bắt đầu phát hành bộ định tuyến 5G công nghiệp thương mại đầu tiên được tối ưu hóa cho các mạng riêng trong các ngành công nghiệp. Bộ định tuyến không dây 5G hỗ trợ mạng 5G của Ericsson Industry Connect và cho phép người dùng bắt đầu với 5G tại địa điểm của họ. HMS cũng cung cấp một bộ khởi động làm sẵn để kiểm tra và đánh giá các trường hợp sử dụng công nghiệp điển hình.

 

Dành cho những người đầu tiên 

Bộ định tuyến không dây 5G được phát triển bởi sáng kiến ​​công nghệ “HMS Labs” của HMS Networks và cho phép những người dùng 5G sớm được dùng thử công nghệ mới. Đây là bộ định tuyến 5G công nghiệp thương mại đầu tiên tối ưu hóa cho các mạng riêng để vượt qua bài kiểm tra tuân thủ theo tiêu chuẩn của CE.

 

Với 5G trong nhà máy, người dùng được hưởng lợi từ mạng không dây, phù hợp với nhu cầu công nghiệp về tốc độ truyền thông và bảo mật - cùng với tất cả sự linh hoạt đi kèm với mạng không dây.

 

Hợp tác với Ericsson

Bộ định tuyến không dây 5G đã được thử nghiệm rộng rãi với giải pháp của Ericsson Industry Connect 5G trong hoạt động độc lập (SA) sử dụng băng tần n78. Nó cho phép người dùng tạo kết nối di động mạnh mẽ trong môi trường sản xuất công nghiệp. Hỗ trợ công nghệ di động 4G và 5G, đây là giải pháp liên lạc lý tưởng cho các phương tiện được dẫn đường tự động, AGV và các máy công nghiệp khác.

 

Starterkit luôn có sẵn

HMS cũng cung cấp bộ khởi động hoàn hảo để đánh giá 5G và khởi động mạng với Ericsson Industry Connect.

 

Starterkit bao gồm Bộ định tuyến không dây 5G và hai cảm biến IO-Link công nghiệp gửi dữ liệu qua mạng 5G. Điều này cho phép người dùng được dùng thử 5G tại các cơ sở của riêng họ mà không cần phải thiết lập các ứng dụng của riêng họ từ đầu.

 

Dữ liệu từ các cảm biến có thể được truy cập bằng giao thức Modbus TCP và MQTT cũng như ở định dạng JSON. Ngoài ra còn có một bản trình diễn dựa trên web sẵn sàng để hiển thị dữ liệu cảm biến trên mạng 5G trong một trình duyệt thông thường.

 

Theo Tiến sĩ Jens Jakobsen, Giám đốc phát triển tại HMS Labs cho biết: “Chúng tôi tự hào về việc luôn đi đầu trong công nghệ và bộ định tuyến 5G công nghiệp đầu tiên có sẵn trên thị trường này là bằng chứng rõ ràng hơn về điều đó”. Các cảm biến IO-Link sẽ cho phép người dùng dễ dàng bắt đầu với 5G trong môi trường công nghiệp và tận dụng một công nghệ chắc chắn sẽ rất có lợi cho ngành này.”

 

Hiện có sẵn thông qua HMS Labs 

Ban đầu, bộ định tuyến chỉ khả dụng cho người dùng hệ thống Kết nối Công nghiệp của Ericsson. Việc nâng cao chất lượng của một số nhà cung cấp cơ sở hạ tầng và nhà khai thác viễn thông khác đang được tiến hành.

 

Tham khảo thêm tại video 

 
HMS Networks releases the world’s first industrial 5G router and starterkit

Tìm thấy thông tin nhiều hơn tại: https://www.hms-networks.com/technologies/5G/5G-solutions-starterkits


Bộ định tuyến không dây 5G từ HMS.

  Bộ khởi động 5G với cảm biến IO-Link đi kèm trong hộp và bao gồm Bộ định tuyến không dây 5G và hai cảm biến để đo khoảng cách và cường độ tín hiệu.

 

  Ask For More Information…

LinkedIn
Pinterest

Join the 155,000+ IMP followers