www.industry-vietnam.com
HMS Industrial Networks AB

HMS Networks becomes IEC 62443-4-1-certified for secure product development lifecycle Mạng HMS được chứng nhận IEC 62443-4-1 cho vòng đời phát triển sản phẩm an toàn Kể từ tháng 10 năm 2020, HMS Networks được chứng nhận theo tiêu chuẩn IEC62443-4-1: 20

As of October 2020, HMS Networks is certified according to the IEC62443-4-1:2018 standard. The certification process was performed by TÜV Rheinland to validate a secure product development lifecycle process within industrial automation and control systems.

HMS Networks becomes IEC 62443-4-1-certified for secure product development lifecycle  Mạng HMS được chứng nhận IEC 62443-4-1 cho vòng đời phát triển sản phẩm an toàn   Kể từ tháng 10 năm 2020, HMS Networks được chứng nhận theo tiêu chuẩn IEC62443-4-1: 20


Mạng HMS được chứng nhận IEC 62443-4-1 cho vòng đời phát triển sản phẩm an toàn 

Kể từ tháng 10 năm 2020, HMS Networks được chứng nhận theo tiêu chuẩn IEC62443-4-1: 2018. Quá trình chứng nhận được thực hiện bởi TÜV Rheinland để xác nhận quy trình vòng đời phát triển sản phẩm an toàn trong các hệ thống điều khiển và tự động hóa công nghiệp. 

Bảo mật thông qua quy trình phát triển được chứng nhận 

IEC62443-4-1 là một phần của tiêu chuẩn IEC 62443-4: 2018 (E) quy định các yêu cầu quy trình để phát triển an toàn các sản phẩm được sử dụng trong các hệ thống điều khiển và tự động hóa công nghiệp. Nhận được chứng chỉ IEC62443-4-1 là một bước ngoặt trong hành trình bảo mật không gian mạng của HMS. Chứng chỉ xác nhận rằng HMS có quy trình thiết kế sản phẩm an toàn, công nghệ xử lý tiết lộ lỗ hổng bảo mật và khả năng làm việc minh bạch với khách hàng để giúp họ quản lý rủi ro bảo mật.

Luôn lưu ý đến bảo mật “Ngành công nghiệp tự động hóa cần các đối tác có thể cung cấp công nghệ và dịch vụ để bảo vệ tài sản có giá trị nhất của người dùng”, Timo Van ́t Hoff, CPO của HMS cho biết. “Khi các công ty làm việc với HMS, họ có thể yên tâm rằng chúng tôi luôn chú trọng đến vấn đề bảo mật và bảo mật đó liên tục được giải quyết trong công việc hàng ngày của chúng tôi” Chứng nhận mới do TÜV Rheinland thực hiện độc lập và chứng chỉ IEC62443-4-1 đang được bổ sung vào danh sách mở rộng ghi nhận thành công của HMS trong việc giúp khách hàng tăng cường an ninh mạng của họ trong lĩnh vực hệ thống điều khiển và tự động hóa công nghiệp. 

 


Learn more at www.anybus.com

  Ask For More Information…

LinkedIn
Pinterest

Join the 155,000+ IMP followers